Training on the job

Zmena návykov v praxi

Hľadáte spôsob ako rozvíjať ľudí efektívne a hlavne počas pracovnej doby? Práve ste ho našli. 

Training on the job prebieha je metóda rozvoja ľudí, ktorá prebieha v reálnom pracovom čase, v reálnom pracovnom prostredí za bežného chodu spoločnosti v skutočných podmienkach. Táto metóda kombinuje prvky tieňovania a podávania konštruktívnej spätnej väzby.

Jej hlavnými výhodami sú:

  • efektivita času
  • rýchlosť a miera progresu
  • pružnosť a flexibilita

Hlavným cieľom je:

  • zmeniť vžité návyky a stereotypy
  • rýchlo a efektívne zabezpečiť zmenu

Kedy využiť túto metódu?

  • pri potrebe zmeniť komunikačné návyky ľudí, manažérov a šéfov
  • pri potrebe zmeniť štýl a spôsob vedenia, či riadenia ľudí
  • pri potrebe zmeniť tímovú dynamiku a správanie ľudí

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...