Miro Kubiš

Personal & Business Development Consultant

Volám sa Miroslav Kubiš a mám viac ako 15 rokov skúseností v rozvoji ľudí na mieru v oblasti soft skills. Prečítajte si niečo o mojich pracovných skúsenostiach, princípe ako pracujem a ako dosahujem výsledky vo firmách.

Ako som sa dostal k podnikaniu?

 • Moja profesná kariéra začala prakticky už na strednej škole, kedy som pracoval pre jednu spoločnosť v oblasti vzdelávania vo financiách. Vždy som bol veľmi iniciatívny typ človeka a len tak sedieť a nič nerobiť ma nikdy nebavilo. Vždy som potreboval byť aktívny. Veľa som sa vzdelával a bavilo ma rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti aj keď sa mi napríklad nedarilo. Už na vysokej škole som riadil tím obchodníkov a bol som lektor na obchodné zručnosti a rôzne produktové školenia.
 • Neskôr som pracoval ako projektový manažér v oblasti stavebníctva, čo považujem za perfektnú skúsenosť pre prácu, ktorú robím teraz. Následne som dostal ponuku rozbehnúť firmu v oblasti vzdelávania, kde som bol vo veľkej miere sám sebe pánom. Mal som zodpovednosť za výsledky, a to je presne to, čo ma vždy bavilo.  
 • V roku 2020, keď sa život nielen na Slovenku kompletne zmenil som sa absolútne osamostatnil a začal podnikať pod vlastným menom MIRO KUBIŠ. V dobe, kedy kolegovia z mojej brandže prichádzali o prácu, som bol asi najviac vyťažený v oblasti konzultanta a trénera. 
 • Najviac na mojej práci ma baví, prekonávať výzvy a prekážky. Keď si ma nejaký klient zavolá na vyriešenie jeho problému a odo mňa sa  očakávajú konkrétne výsledky. Väčšinou moja práca začína úvodnou analýzou na základe ktorej si častokrát dokážem získať dôležitú dôveru, bez ktorej nie je možné moju prácu vykonávať plnohodnotne. Následne dávam veci do pohybu, v súlade s očakávaniami a potrebami kompetentnej osoby. I keď niekedy si to vyžaduje prehodnotenie týchto očakávaní.   

Čomu presne sa venujem?

 • Rozvíjam obchodné tímy, lídrov na všetkých úrovniach, organizujem rôzne školenia a stretnutia  v oblasti HR. Inšpirujem, podnecujem, otváram oči, posúvam a vzdelávam, vždy s dôrazom na individuálny prístup. 
 • Pracujem s rôznymi postojmi a správaním ľudí na rôznych pozíciach, ich náladami, aktuálnym nastavením a posúvam ich vpred. Všetko v kontexte zlepšenia celofiremných vzťahov.  
 • Zlepšujem tímovú spoluprácu, mením zabehnuté návyky v komunikácii a správaní, otváram oči, podnecujem k tvorivosti a otvorenosti.  
 • Riešim s ľuďmi ako zvládať stres, konflikty, manipuláciu a aj to, ako podávať spätnú väzbu konštruktívne a ako byť vo vnútornej rovnováhe.   

Ako dosahujem výsledky?

 • Všetky získané skúsenosti so skupinami pretavujem do individuálnych tréningov na mieru tak, aby manažment dokázal viesť zamestnancov, podávať konštruktívnu spätnú väzbu, zvládať krízové situácie v komunikácii, odstraňovať rôzne bariéry, zvyšovať efektivitu a kvalitu práce či nájsť pracovno-životnú rovnováhu. 
 • Získané vedomosti a nadobudnuté skúsenosti aplikujem priamo do praxe. Nemám vo zvyku  zaťažovať ľudí odbornou terminológiou. 
 • Od stola dokážete len veľmi málo. Podstata mojej práce spočíva v práci v teréne, priamo s ľuďmi vo firme.
 • Dokážem vnímať podstatné detaily a následne na nich stavať.
 • Riešim individuálne potreby jednotlivca alebo skupiny.     

Ako vidím svoju prácu?  

 1. Prepájam všetky oblasti: myslenie, emócie, zdravie, správanie a vzťahy  
 2. Som zameraný na výsledok 
 3. Dívam sa za oponu 
 4. Mám nestranný pohľad na aktuálnu situáciu 
 5. Mením zaužívané návyky 
 6. Pracujem so všetkými úrovňami riadenia 
 7. Mám strategické myslenie a prístup 
 8. Vnášam obchodnícke princípy do lídershipu   

Môj prístup a spôsob vzdelávania sa dá prirovnať k behu na dlhú trať. V cieli vás ale bude čakať sladká výhra v podobe spokojnejších a výkonnejších zamestnancov, ktorí majú odvážnejšie vystupovanie a podávajú konštruktívnu spätnú väzbu.   

12 rokov banner

15 rokov skúseností

V oblasti rozvoja ľudí, tímov a podnikateľov

Referencie

Čo o mne povedali

Lukáš Vallo, MSc

Business Development & Marketing Director v robotec, s.r.o.


„Absolvovali sme s Mirom Kubišom analýzu našej spoločnosti na základe CA metódy kde sme získali veľmi užitočné informácie priamo od našich zamestnancov. To nám pomohlo riešiť konkrétne úzke miesta ktoré vidia naši kolegovia. Mirov prístup je veľmi ľudský a dokáže si získať veľmi rýchlo dôveru a rešpekt. Určite budeme s Mirom Kubišom pokračovať ďalej pri zlepšovaní komunikácie v rámci firmy ako aj pri zavádzaní moderných metód manažmentu."

Anna Schwarzová

Majiteľ spoločnosti Novitim, s.r.o.


„Miro propíchl moji bublinu a naprosto mi zbortil dosavadní pohled na to, od koho bych se mohla učit a jak. Spolupráce s ním je hodně přínosná pro můj osobní rozvoj. I proto jsem se rozhodla podobný postup aplikovat ve firmě a pomoc i zážitek dopřát svému týmu. Společně jsme nastavovali systém interních procesů a absolvovali skvělý workshop na téma komunikace. Miro nám nastavil zrcadlo, díky kterému jsme začali o sobě, procesech i dovednostech přemýšlet jinak a vidět je z jiného uhlu. Posunuli jsme se – jako tým i jako jednotlivci.“

Viliam Kolcun

Interný tréner MAHLE Behr Námestovo


„Počas našej spolupráce sme mali možnosť vidieť Mira ako veľmi otvoreného a zároveň flexibilného odborníka, ktorý pozitívne ovplyvnil našich kolegov. Či už išlo o diagnostiku, dizajn programov alebo realizáciu Leadership akadémie, Miro reagoval na potreby našich tímov a ukazovať nám iné uhly pohľadu a odlišné perspektívy na problematiku ich rozvoja. Veľmi obratne reaguje na potre-by účastníkov, či v obsahu, alebo výbere metód. Prirodzene dokáže vnímať neverbálne prejavy a čítať medzi riadkami. Spolupráca pri dizajne a realizácii Leadership akadémie bola aj pre mňa ako profesionála veľmi príjemnou a rozvíjajúcou skúsenosťou. Bolo pre mňa obohacujúce vidieť ho v pozícii lektora, ktorý dokáže prirodzene prelomiť ľady aj u najzarytejších odporcov a zrozumiteľne odkomunikuje aj komplexné a postojové témy. Z rôznorodej skupiny účastníkov dokázal vykresať skupinu smerujúcu za spoločným cieľom a dokázal prebudiť ich vnútornú motiváciu k zmene svojho prístupu. Priateľsky podáva spätnú väzbu, ktorú z jeho strany prijali aj najtvrdšie hlavy. Ba čo viac, túto spätnú väzbu pretavili do svojej každodennej praxe. Leadership akadémiu pod vedením Mira Kubiša vrelo odporúčam v mene celého nášho tímu."

Ivana Sulikova (Krihova)

HR Manager at Martinus.sk


„Miroslav is one of those trainers you will remember. And what is more important you will remember the topic, understand the message and use what you learned afterwards in real life. Cooperation during designing and preparation of training goes very smoothly – he can read between lines and deliver customized trainings according to needs of the company and needs of the particular audience. He also brings the ideas that moves projects to higher level. Feedback of our employees is very positive. They appreciate his friendly approach, easily understandable style of delivering information and the fact that he can be both practical and inspirational at once. Miroslav is a great professional and I definitely recommend cooperation with him."

Petra Matláková

HR Business partner at mBank, BRE Bank SA


„It was about 1 year ago when we met and started to cooperate together. During this period of time we went over many kinds of cooperation from trainings of sales skills to different teambuildings activities. I have known Miroslav as a business development manager as well as a trainer. But what I will never forget is how he surprised and impressed us during his first training at our company. He has really strong practice skills and I recommend him to anyone who is looking for person with real presentation and trainer skills!"

referencie loga2x
banner bottom

Máte záujem o moje služby?

Príďte na jednu z prednášok alebo si dohodnite konzultáciu a naštartujte zmenu, ktorá vám pomôže...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...