#1 Katka Baďurová, SSE, a.s.

Nedarí sa Vám získať peniaze na vzdelávanie od vášho vedenia?

S Katkou Baďurovou som sa rozprával o tom, čím aktuálne žije HR v  Stredoslovenskej energetike, a.s..

Ich nosnou pozíciou je Agent call centra. Katka kedysi na tejto pozícii sama pôsobila. Neskôr prešla na HR, no aj táto skúsenosť ju posunula k riešeniam, z ktorých dokáže na súčasnej pozícii profitovať.

Popísala, ako nastavili provízny systému tak, aby fungoval a kvantita hovorov nerástla na úkor kvality.

Pozitívna zákaznícka skúsenosť, potreba udržať si zákazníkov a zvyšovať úroveň poskytovaných služieb sú totiž nosnými témami u nich v spoločnosti každý deň.

Aké sú najväčšie úskalia pozície Agenta? Ako nastaviť vzdelávanie týchto zamestnancov tak, aby to bolo naozaj efektívne pre nich aj pre firmu samotnú?

Psychická pohoda zamestnancov je totiž nesporne dôležitá, pri tejto pozícii snáď dvojnásobne. Aký by mal byť ten správny pomer medzi zodpovednosťou za starostlivosť o ich duševné zdravie z pohľadu zamestnávateľa a naopak samotného zamestnanca?

Nie každá firma vníma vzdelávanie ako prioritu. Ako uspieť pri presadzovaní potreby vzdelávania ( napríklad aj wellbeingu) pred top manažmentom a získať naň potrebné financie?

Aj o týchto témach som sa rozprával s Katkou a verím, že sa v mnohom inšpirujete.

Rozhovory s HRistami o tom, čím aktuálne žijú ich oddelenia aj oni samotný.


9. 2. 2023 Miro Kubiš Share:

banner bottom

Máte záujem o moje služby?

Príďte na jednu z prednášok alebo si dohodnite konzultáciu a naštartujte zmenu, ktorá vám pomôže...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...