360-stupňová spätná väzba

Analýza zručností a schopností

Výborná hodnotiaca metóda, ktorá prináša ucelený pohľad na silné a slabé stránky zamestnancov a zmes názorov z viacerých strán, ktoré odhalia mnoho nejasností vo vašom tíme.

Odhalíte aj to, ako vás vnímajú kolegovia a dozviete sa informácie, ktoré vám z akýchkoľvek dôvodov doteraz možno unikali.

Ako prebieha 360-stupňová spätná väzba?

  • Pripravím zrozumiteľné otázky.
  • Zabezpečím priebeh.
  • Spracujem analýzu výsledkov do správy a pomôžem s nastavením ďalších možností rozvoja, prípadne nevyhnutnej zmeny.

Aké výhody má 360-stupňová spätná väzba?

  • Zistenie názorov na schopnosti zamestnanca z viacerých úrovní
  • Identifikácia oblastí, v ktorých je potrebné zlepšenie
  • Definovanie kritických vecí v tíme, ktoré môžu mať vplyv na výkonnosť a dosahovanie cieľov
  • Zlepšenie tímovej práce a výkonu tímu
  • Vypracovanie rozvojového plánu aktivít vedúceho k osvojeniu si nových návykov

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...