CA method

Analýza postojov a vnútorného nastavenia

Moderná komplexná psychodiagnostická metóda, ktorá v sebe zahŕňa prepojenie farieb a slov. Spojením farieb a slov dochádza k farebno-slovným asociáciám, vďaka ktorým postupne získavame obraz - psychologický snímku. Výhodou je, že snímaný človek nevie zmanipulovať a ovplyvniť jeho výsledok.

Prečo veriť diagnostike CA METHOD?

Farebná diagnostika CA METHOD prešla aj odbornou štúdiou v Stredoeurópskom technologickom inštitúte na Masarykovej Univerzite v Brne.

Ing. Michal Miki, PhD., vedúci Laboratória multimodálneho a funkčného zobrazovania dokázal použitím funkčnej magnetickej rezonancie, že vizuálne stimuly, t.j. slová a obrázky aktivujú jednotlivé časti v mozgu a mozog tieto stimuly zovšeobecňuje do kategórií:

  • pozitívne
  • niekedy pozitívne
  • niekedy negatívne
  • negatívne (bývajú spojené so stresom)

Výsledok testovania naznačuje, že samotný dizajn a prevedenie Farebnej diagnostiky CA Method je navrhnuté správne pre získanie potrebných výsledkov.

Ako prebieha CA Method?

  • Aj bez asistencie terapeuta
  • Trvá asi 30 minút 
  • Úlohou je vyberať vždy tri farby z ôsmich zobrazených v spojení s pojmom uprostred. Stačí si prečítať slovo, zavrieť oči a nechať na seba pojem zapôsobiť. Potom je potrebné kliknúť na tri farby, ktoré sa javia ako najprimeranejšie k danému slovu.
  • Takto sa získajú informácie o fungovaní jeho vedomia. V grafickom spracovaní výsledkov sa klient dozvie o svojich postojoch a o tom, ako tieto postoje skutočne v živote realizuje.

Odborný rozbor snímky pri konzultácii tak pomôže klientovi viac porozumieť svojim spôsobom rozhodovania, atmosfére vzťahov, v ktorých sa nachádza, typom správania, ktoré uprednostňuje.

CA Method používam ako prvý nástroj pri analýze problému, pretože za veľmi krátky čas viem efektívnym spôsobom zistiť, kde vznikla príčina daného problému a na čo sa mám zamerať.

Chcete zažiť diagnostiku CA Method na vlastnej koži? Tak si ju vyskúšajte! Pre majiteľov, konateľov a HR-istov firiem ju ponúkam na vyskúšanie zadarmo.

 

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...