Dommi 18

Komunikácia náročných situácií

Krízové situácie sú presne tie, ktoré preveria vaše podvedomé vzorce a správanie. Poďme sa spolu porozprávať o tom, ako ich dostať pod kontrolu a zvládnuť v reálnom živote. 

Pripravte sa na zvládnutie náročných situácií a osvojte si účinné komunikačné stratégie!

Pozývam vás na jedinečný interaktívny tréning s prvkami improvizovaného divadla s reálnym nácvikom konkrétnych situácií, ktorý je zameraný na komunikáciu v náročných situáciách manažérov, riaditeľov a majiteľov firiem.

  • Termín: 24. – 25. apríl 2024
  • Miesto: Hotel Kaštieľ Gbeľany
  • Dĺžka kurzu: 1,5 dňa
  • Cena: 390 € bez DPH pre jedného účastníka (druhému účastníkovi z jednej firmy bude poskytnutá zľava 20 %)
  • Prihlásiť sa
Dommi 18 sq

Chcete viac?

Spravte si individuálny osobnostný test a odhaľte svoje silné a slabé stránky. Cena 150 € bez DPH pre jednu osobu zahŕňa 2 testy a individuálnu konzultáciu výsledkov s lektorom v trvaní 1,5 hodiny.

ZAMERANIE

V živote sa často stretávame s nepríjemnými situáciami, či už v pracovnom prostredí alebo v osobnom živote. Aby sme sa im dokázali vyrovnať a dosiahli pozitívne a uspokojivé výsledky, je kvalitná komunikácia nevyhnutná. Tento tréning vám poskytne neoceniteľné znalosti a nástroje na zlepšenie vašej schopnosti komunikovať priamočiaro, efektívne a empaticky.

Ideálny rámec na tréning komunikačných zručností poskytuje divadlo. Počas tréningu budeme pracovať s interaktívnymi cvičeniami a divadelnými metódami, ktoré vám umožnia experimentálnym spôsobom objaviť techniky a stratégie, potrebné na úspešné riešenie konfliktných a náročných situácií.

Vďaka tomuto tréningu získate istotu a sebadôveru vo svojich komunikačných schopnostiach. Naučíte sa rozpoznávať a riadiť svoje emócie, vytvárať pozitívne vzťahy a dosahovať záujmy oboch strán zúčastnených v náročných situáciách. Zlepšíte svoju schopnosť počúvať a adekvátne reagovať, čím vytvoríte konštruktívne a plodné diskusie.

KOMU JE TRÉNING URČENÝ

Tento tréning nie je určený len pre manažérov, lídrov a riaditeľov, ale pre každého, kto chce zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a efektívne sa vyrovnať s náročnými situáciami. Ako „herec" vlastnej reality dokážete ovplyvňovať svoje vzťahy, vyjadrovať sa jasne a byť si vedomý svojho vlastného vplyvu na ostatných.

PROGRAM

Ako sa nenechať vytočiť a vyprovokovať: Kľúčom k úspešnému zvládaniu náročnej komunikácie je vnútorný pokoj. Hoci to znie krásne a jednoducho, vypestovať túto zručnosť si vyžaduje skutočný tréning. Spoločne budeme trénovať techniky, ktoré vám v tom pomôžu.

Ako komunikovať ľudsky a dôrazne zároveň: Naučte sa komunikovať svoje očakávania, postoje a názory spôsobom, ktorý nebude pre druhých ľudí dráždivý alebo zastrašujúci. Nie je umenie komunikovať z pozície moci a formou direktívy. Skúste to tak, aby vás ľudia prirodzene rešpektovali, vzhliadali k vám a následne plnili dohody.

Vyjednávanie a náročná komunikácia: Krízové situácie so sebou prinášajú silné protipóly, vyhrotené situácie, konflikty a konfrontácie. Schopnosť vyjednávať je nutnou potrebou, ktorú by mal zvládnuť každý človek, ktorý čelí nespokojným ľuďom, kolegom či zamestnancom.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ako účastník tréningu získate certifikát o absolvovaní, ktorý môžete uviesť vo svojom CV – v časti o absolvovaných kurzoch a školeniach. V cene sú aj študijné materiály a občerstvenie počas celého tréningu.

V cene nie je započítané ubytovanie ani cestovné náklady účastníkov!

hr2x

Ako sa prihlásiť?

Lektor

Michaela Pastorková - HEREČKA 
Herečka, moderátorka, zdravotná klaunka

Improvizácia, empatia a schopnosť počúvať – tieto svoje silné stránky si Miška už roky cibrí vo všetkých svojich pracovných aktivitách. Nielen ako herečka a moderátorka, ale tiež ako zdravotná klaunka a koordinátorka klaunského tímu.

Na vzdelávacích školeniach s Mirom Kubišom spolupracuje Miška veľmi rada, pretože stvárniť rôzne typy zamestnancov je pre ňu veľkou hereckou výzvou. Okrem toho oceňuje, že môže byť v bezpečnom prostredí workshopu súčasťou mnohých komunikačných situácií a ich analýzy.

Miroslav Kubiš - LEKTOR
Personal & Business Development Consultant

Niektorí ľudia ma označujú ako mentora, iný ako kouča, ale už som sa stretol aj s označením „spravovač medziľudských vzťahov”. Sám seba považujem za konzultanta, pretože vždy najskôr zisťujem príčinu problému a potom sa púšťam do jeho riešenia.

Ako školiteľ, tréner, kouč, mentor a facilitátor pôsobím už 15 rokov. 20 rokov som pracoval ako obchodník a 7 rokov som viedol aj svoj vlastný obchodný tím. Mám rád výzvy a bavia ma projekty, kde môžem niečo ovplyvniť a zmeniť.

Ako konzultant pomáham ľuďom i celým tímom vo firmách všetkých veľkostí a zameraní pohnúť sa z miesta. Vidím veci v súvislostiach. Pomáham urovnávať vzťahy a konflikty, odstrániť príčiny nefungujúcich tímov a zvyšovať efektivitu v práci aj v bežnom živote.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...