Tieňovanie, interview, case studies

Analýza zručností a schopností

Čo je to shadowing - tieňovanie?

Tieňovanie porád, stretnutí, tímových riešení a individuálnej práce sa realizuje na analýzu v dvoch rozmeroch. Jedným je pomenovať a analyzovať aktuálnu úroveň schopností a zručností pozorovaného. Druhým je samotný proces a spôsob vykonávania danej činnosti. Cieľom je zistiť, ako pozorovaný vykonáva svoju prácu, či je možné ju optimalizovať alebo zefektívniť a zároveň, aká je aktuálna úroveň jeho schopností a zručností. Teda, či je vhodný na túto pozíciu, v čom sa potrebuje zlepšiť a tiež, kde je potrebné vyladiť daný proces alebo aktivitu. Výstupom vyhodnotenia môže byť to, ako dokáže pozorovaný odovzdávať informácie, ako počúva, vyjadruje sa, deleguje, kontroluje, riadi, rieši konflikty a pod. taktiež ako sú nastavené komunikačné toky, delegovanie informácií, ich následná realizácia a vykonávanie a pod.

Interview

Interview slúži na zistenie spätnej väzby od pohovorovaného na samotné fungovanie spoločnosti. V čom vidí jej slabé a silné miesta, príležitosti a ohrozenia. Zároveň medzi riadkami zistiť, ktoré sú tie nefungujúce miesta v spoločnosti - v samotných procesoch, pri vykonávaní jednotlivých úloh alebo v medziľudských vzťahov. Všetko, čo má vplyv na kvalitatívny a kvantitatívny výsledok spoločnosti.

Case Studies - prípadové štúdie

Case Studies slúžia na otestovanie uvažovania a prístup k problematike konkrétnych situácií na základe simulovania situácií z praxe. Vďaka tomu je možné odhaliť aktuálnu úroveň vedomostí z oblasti riadenia a vedenia ľudských zdrojov. Využíva sa hlavne pri predikovaní situácií, ktoré nenastali, no mohli by nastať. Cieľom je zistiť, ako je nastavený samotný testovaný, jeho očakávania a uvažovanie. Vďaka tomu je možné odhaliť, v akom štádiu vyladenia je systém práce danej spoločnosti.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...