Tímová spolupráca

Tím je len tak silný, ako je silný najslabší jedinec

Prečo niektoré tímy nefungujú:

 • strata vzájomnej dôvery
 • prepálenosť v rámci plnenia pracovných úloh
 • neschopnosť požiadať o pomoc, alebo priznať si chybu
 • absencia kvalitného - schopného lídra
 • nesprávne návyky a zlozvyky
 • postojové bariéry
 • skryté konflikty, nevysporiadané vzťahy
 • neschopnosť, neochota naladiť sa jeden na druhého
 • silné egá individuálnych členov
 • manipulácia zo strany riadiaceho pracovníka
 • zbavovanie sa zodpovednosti
 • a iné

Ako vyriešiť situáciu v nefungujúcom tíme?

Úplne prvé, čo je nutné urobiť, je začať situáciu riešiť a prestať očakávať, že kolegovia SAMO a SATO z Japonska túto situáciu vyriešia. Akonáhle sa tímy dostanú do situácie, kedy atmosféra vzťahov už prestáva byť kvalitná, strácajú schopnosť si tento problém vyriešiť samy, bez externej intervencie. Neriešenie týchto problémov môžem viesť k výpovediam, sťažnostiam, intrigám, k frustrácií a demotivácii. 

Pri svojej práci používam niekoľko techník a nástrojov, ako situáciu zvrátiť a vyriešiť:

 • Systemický koučing
 • Systemické konštelácie
 • Facilitácie
 • Mediácie
 • Zážitkové vzdelávanie
 • Konfrontácie s realitou a so spätnou väzbou

Bližšie informácie o tom, ako pracujem, čo viem, resp neviem vyriešiť vám veľmi rád poskytnem osobne. 

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...