Vzdelávanie divadlom

Improvizované divadlo v rozvoji ľudí

Jedná sa o jedinečný vysoko zážitkový workshop, ktorý v sebe prepája praktickosť, užitočnosť a zábavu.

Vďaka prepojeniu účastníkov s improvizovanými scénkami od divadelných hercov, majú možnosť samotní účastníci nie len získať sebareflexiu, ako „veci (ne)robiť, ale zároveň sa aj aktívne zapájať a samotných hercov naprávať. Vďaka humoru má možnosť každý pochopiť, akých chýb je potrebné sa vyvarovať v bežnom praktickom aj pracovnom živote. Či už ide o verbálnu, alebo neverbálnu komunikáciu, zvládanie stresu, sebaistou, ale samotný výkon.

Vďaka vysokej interaktivite, uvoľnenému prostrediu, sa počas celého programu vytvára bezpečné prostredie pre rozvoj každého účastníka. Táto forma vzdelávania je vhodná pre väčšie skupiny, ktoré sú menej prístupné, alebo nie sú zvyknuté na pravidelnú spätnú väzbu.

Workshop je navrhnutý tak, aby povzbudil sebaistú a kreatívnu komunikáciu ako aj osobnú dynamiku precvičovaním mysle, hlasu, tela a predstavivosti. NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE HERECKÉ SCHOPNOSTI!!!......iba odvaha a predstavivosť.

Väčšia časť workshopu bude zameraná na precvičovanie mysle, otváranie perspektív a súperenie medzi sebou pri cvičeniach, hrách a scenároch. Každá časť je navrhnutá tak, aby sa dalo ukázať, ako naše rozhodnutia, postoje a prístup ovplyvňujú to, ako pracujeme individuálne a ako v tíme, a tiež ako to ustáť a prosperovať z toho.

Ak potrebujete svojich kolegov, uvoľniť, odreagovať, no zároveň zlepšiť ich schopnosti a zručnosti nenásilnou formou, toto je tá ideálna voľba.

 

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...