Pre HR-istov

Riešenia a inšpirácie zo sveta HR

Ako konzultant prichádzam najčastejšie do komunikácie práve s HR-istmi. Či už je to pri hľadaní riešení na vzniknuté situácie, alebo nastavovaní rozvojových plánoch, alebo len výmená skúseností, čo pri práci s ľuďmi funguje a čo nie.

HR stretnutia

V roku 2016 som začal organizovať pravidelné stretnutia pre HR-istov za účelom zdieľania skúseností, vzájomnej pomoci a výmene informácií. Tieto stretnutia sa dejú 6 až 8 krát ročne. Vždy na inú tému, u iného partnera a v inom zložení. 

Ako fungujú HR stretnutia?

Pozvánku dostáva približne 200 ľudí z firiem od Košíc až po Bratislavu. Najväčšie zastúpenie v skupine majú výrobné spoločnosti, ale pravidelne sa pridávajú aj firmy z oblasti IT, služieb a iné. Stretnutia sú organizované s vopred určenou témou o ktorej chcem diskutovať. No reálna diskusia sa vždy odvíja od zloženia skupiny a aktuálnej situácie. Niekedy sa hlavnej téme venujeme 30 minút a plynule prejdem do tém ďaleko citlivejších a aktuálnejších. Inokedy nám 2 hodiny na diskusiu nestačia. 

V závislosti od partnera organizujeme stretnutia v rozsahu 10 až 30 osôb. Niekedy je priestor, aby sa strentutia zúčastnili aj 2 až 3 osoby z jednej firmy, inokedy je voľné miesto len pre jednú osobu a aj to na rezerváciu. 

Akým témam sa napríklad venujeme?

  • Benefity a odmeňovanie
  • Vzdelávanie a rozvoj
  • Recruiting a adaptácia
  • Covid opatrenia 
  • Angažovanosť, stabilita a fluktuácia
  • Kolektívne vyjednávania
  • a iné
banner bottom

Máte záujem o moje služby?

Príďte na jednu z prednášok alebo si dohodnite konzultáciu a naštartujte zmenu, ktorá vám pomôže...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...