Rozvoj firiem a tímov

Riešenia na mieru

Personal & Business development konzultant funguje voči majiteľovi ako partner a výsledkom jeho práce je transformácia celého oddelenia či firmy.

Čo ponúkam?

 • Dlhodobú spoluprácu a pomoc pri celkovom rozvoji organizácie
 • Intervenciu pri dosahovaní zmien, ktorá sa dotkne väčšinou všetkých v organizácii vrátane majiteľa
 • Pomoc pri výbere kvalitných zamestnancov, ich adaptácii, rozvoj talentov pomocou koučingu a tréningov, riešenie spôsobov odmeňovania a hodnotenia

Čo najčastejšie riešim v rámci PaBD?

 • Nespokojnosť a sťažnosti zamestnancov na vedenie
 • Fluktuácia​ zamestnancov
 • Zlá nálada na pracovisku​
 • Konflikty na pracovisku​
 • Časté reklamácie​ produktov/služieb
 • Strata klientov​
 • Prístup k práci, prístup jeden k druhému a atmosféra vzťahov
 • Strata dôvery, rešpektu​
 • Neefektivita​ práce a vyťaženia ľudí
 • Nesystematickosť pracovných úloh a činností
 • Nastavenie firemnej kultúry a hodnôt
 • Tímová spolupráca a fungovanie tímov
 • Generačná výmena
 • a i.

Pre koho je PaBD?

 • Pre veľké firmy, ale aj stredné, malé či mikro spoločnosti.
 • Podniky do 49 zamestnancov - práca s konateľmi a majiteľmi firiem, či riadiacimi pracovníkmi.
 • Stredné a veľké podniky - práca so všetkými úrovniami riadenia. 

Ako pracujem?

 1. Pomenovanie problému
 2. Zistenie príčiny problému na základe analýzy - z výsledkov diagnostiky (napr. CA Method) a prostredníctvom individuálnych a skupinových rozhovorov dokážem veľmi rýchlo a efektívne zistiť príčinu problémov.
 3. Návrh ušitý presne na mieru
 4. Implementácia zmeny - priamo na pracovisku za bežného chodu spoločnosti. Formou tieňovania, podávania konštruktívnej spätnej väzby, facilitáciou, mediáciou, koučingom, mentoringom, prípadne okamžitým riešením potrebných a kritických situácií.
 5. Priebežné vyhodnocovanie so zadávateľom projektu - do akej miery sa naplnili očakávania a stanovené ciele a určíme si spoločne ďalší postup.
 6. Pokračujúca podpora - počas celého priebehu spolupráce aj po vyhodnotení výsledkov.

Aké analytické nástroje používam pri práci?

Analýza postojov:

 • CA METHOD

Analýza Soft Skills:

 • Tvorba kompetenčných modelov
 • 360-stupňová spätná väzba
 • Assesment a Development Centrum
 • Tieňovanie (Shadowing on the job)
 • Interview, Prípadové štúdie, Role-plays

Vyskúšajte si ma a dohodnime si úvodnú konzultáciu 

banner bottom

Máte záujem o moje služby?

Príďte na jednu z prednášok alebo si dohodnite konzultáciu a naštartujte zmenu, ktorá vám pomôže...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...