Individuálny rozvoj

Sebarozvoj, ktorý má zmysel

Už na strednej škole som si hovoril, že aktuálny vzdelávací systém je neefktívny, úmorný a hlavne potláča individualitu a jedinečnosť každého z nás. Jednoducho povedané zastaralý. Mal som plnú hlavu predstáv o tom, ako by sa to dalo robiť celé inak. Zábavnejšie, efektívnejšie, kreatívnejšie, hravo a hlavne s výsledkami. Časom som tieto princípy začal objavovať, prepájať a vnášať do svojich workshopov, tréningov a individuálnych konzultácií.

Niektorí ma označujú, že som mentor, iný kouč, spravovač medziľudských vzťahov, ale už som sa stretol aj s pomenovaním, že ja som sa proste "vyskytol". Sám seba považujem za konzultanta, pretože vždy najskôr zisťuje príčinu problému a potom sa púšťam do jej vyriešenia. 

Môj prístup v rozvoji ľudí

V našom živote všetko so všetkým súvisí. Je naivné si myslieť, že samotné školenie odstráni, alebo vyrieši naše problémy. Aby sme dosiahli skutočný progres, je v prvom rade nutné pochopiť, "prečo sa mi to deje". Uvediem príklad. Darmo sa budem školiť asertívnu komunikáciu, keď si neverím a nedokážem prekročiť vlastný tieň. Príčina problému pravdepodobne pochádza z detstva a je uložená v mojom podvedomí, ktoré ovplyvňuje moje srpávanie a konanie. Školenie mi dá síce skvelé postupy a návody, ako komunikovať a vystupovať, no neodstráni príčinu môjho problému. 

Aby sme sa v živote niekam posunuli, je potrebné urobiť zmeny na týchto úrovniach súčasne:

  • Myslenie (na čo myslím, to priťahujem)
  • Emócie a pocity (strach je len deficit lásky)
  • Telo (vyhorené telo = oslabená myseľ = chybné rozhodnutia)
  • Prejav a správanie (čo dám to dostanem)
  • Vzťahy (sú zrkadlom môjho vnútorného nastavenia)
  • Energia (je základnou hybnou silou všetkého)

Princípy učenia sa

Na viac ako stovke školení a tréningov, ktoré som zrealizoval, mám overené, že najefektívnejší spôsob, ktorým sa učíme je vlastný zážitok a skúsenosť. V mojej profesii sa tomu hovorí experimentálne učenie sa. Naše zlyhania a sklamania sú to, čo nás núti na sebe pracovať a posúvať sa vpred. Keď to správne nakombinujeme s princípmi a metódami, ako je NLP, systemický prístup, koučing, mentoring a hlavne radosť z progresu, dostanete perfektný výsledok.  

Individuálne konzultácie

Na to, aby som uspel vo svojej práci využívam hlavne otvorené srdce, čistú myseľ, znalosti a skúsenosti s trochou šamanizmu :) Pri individuálnych konzultáciách sa spolu vydáme na cestu sebapoznania, sebarozvoja a zmeny kvality vášho života, či podnikania.

Rokom 2019 sme vstúpili do novej doby, v ktorej už nebude platiť, že druhí budú môcť vyriešiť naše zdravotné, finančné, alebo vzťahové problémy. Dá sa povedať, že budeme nútení prevziať zodpovednosť za svoje životy, za to, čo sa nám deje, za svoje šťastie, radosti a trápenia.

Aj keď je táto cesta sebarozvoja veľmi krásna, vie byť pomerne náročná. Vyžaduje si od nás zvládnuť svoje strachy, podvedomé bloky a neduhy, ktoré sme si za celú dobu svojej existencie nazbierali. Na to, aby sme to dokázali vždy nájdeme vo svojom okolí min 3 ľudí, ktorí nás dokážu nasmerovať a posunúť tým správnym smerom. Títo ľudia, nám môžu ukázať smer, poodhaliť zvájom nevedomosti a pomôcť pochopiť, čo máme robiť. No nakoniec to budeme my, kto bude musieť niečo zmeniť.

Mojou úlohou je, ukázať Vám, čo Vás blokuje, čo Vám bráni, alebo škodí. Sem tam trochu postrčiť. Inokedy upozorniť. No v konečnom dôsledku to budete VY, kto bude musieť niečo zmeniť, ak chcete pre seba naozaj niečo urobiť. 

Témy na wokrshopy, tréningy a školenia

Leadership Akadémia
Tímová spolupráca

banner bottom

Máte záujem o moje služby?

Príďte na jednu z prednášok alebo si dohodnite konzultáciu a naštartujte zmenu, ktorá vám pomôže...

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...